Fındık Nasıl Yetiştirilir

Fındık ağacı humus bakımından zengin, hafif kumlu, killi serin toprakları sever. Kökleri dik olarak 1 m. derinliğe kadar iner. Killi topraklarda, daha çok, tombul fındık, kumlu-killi topraklarda ise sivri fındık yetişir.

Fındık tohumundan, çelikle, daldırma ile, aşı ile üretilebilirse de en iyisi kök diplerinden süren piçlerle (fışkınlarla) yetiştirmektir. Bu sürgünler ilkbahara yakın, ağaçlar daha uyanmadan, köklü olarak alınır, sonbaharda derince kirizme edilmiş, gübrelenmiş toprağa dikilir. Fidanlar, 4-5 yıl sonra yemiş verir. O zamana kadar oldukça sık çapalanmak ister. Yemiş vermiş ağaçların da, kıştan önce, dipleri açılarak aralarındaki toprak bellenmeli, toprağa yakın iki fışkın bırakılarak öteki fışkınlar kesilmelidir. Yaşlı dallar sonbaharda budanmalı, toprağa ara sıra bol gübre verilmelidir. İyi bakılan fındık ağacı 50-60 yıl yaşar.